aktualności
MODERNISM AND POSTMODERNISM IN RE ...
+ 15.03.2018r.
POLISH EDUCATION IN SAXON TIMES
+ 15.03.2018r.
COUNTERINDUCTION AND COUNTERDEDUC ...
+ 15.03.2018r.
zobacz wszystkie

(Po)nowoczesny HR instrumentem przeciwdziałania bezrobociu

Autor: Błażej Balewski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-997-9
Data wydania: 2015
Liczba stron: 134/B5
Oprawa: miękka
Dostępność
2015-11-16
   


Opis

W książce autor przedstawia argumenty potwierdzające konieczność postrzegania problematyki przeciwdziałania bezrobociu w sposób odmienny od dotychczasowego. W myśl zaproponowanej koncepcji nieskuteczne i nieefektywne metody interwencji państwa w rynek pracy należy uzupełnić - a nastepnie ewentualnie zastąpić - nowym spojrzeniem na zagadnienie przeciwdziałania bezrobociu. Nowa koncepcja zakłada szerokie włączenie do aspektu rozwoju rynku pracy i zmniejszania wielkości zjawiska bezrobocia elementów ponowoczesnej wizji swiata wraz z upowszechnieniem osiągnięć zwolenników austriackiej szkoły ekonomicznej.

Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. Modernizm i postmodernizm na rynku pracy

1.1. Modernistyczne próby przeciwdziałania bezrobociu
1.1.1. Poszukiwanie optymalnych teorii opisujących współczesny polski rynek pracy
1.1.2. Pogoń za efektywnością polityki rynku pracy
1.2. Postmodernizm w służbie współczesnego rynku pracy
1.2.1. Ponowoczesna próba nowej metanarracji o polskim rynku pracy wczoraj i dziś
1.2.2. Ponowoczesne formy HR a współczesny polski rynek pracy
1.2.2.1. Zarządzanie talentami jako forma ponowoczesnego HR
1.2.2.2. Implementacja dorobku historyków i filozofów źródłem postmodernistycznego rozwoju HR
1.2.2.3. CSR w obszarze zatrudnienia – elementem zarządzania kadrami w płynnej nowoczesności

Rozdział 2. Szkoły marginalne a ponowoczesne przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce

2.1. Szkoła austriacka, jako jedna z ekonomicznych szkół marginalnych, a rozwój współczesnego polskiego rynku pracy
2.1.1. Idea rozwoju w świetle dorobku przedstawicieli szkoły austriackiej
2.1.2. Segmentacja rynku pracy
2.2. Zamiast przeciwdziałania bezrobociu
2.2.1. Działanie na rzecz pełnego zatrudnienia?
2.2.2. Ku pełnej produkcji i świadczeniu usług

Rozdział 3. Postmodernizm i szkoła austriacka na rzecz zmian na polskich rynkach pracy – próba syntezy koncepcji

3.1. Anarchizm teoretyczny nową metodą poznawania problemów wybranych rynków pracy w Polsce
3.2. Stare i nowe interpretacje naturalne formą oddziaływania na polski rynek pracy
3.2.1. Ponowoczesny HR jako instrument zwiększenia produkcji i świadczenia usług
3.2.2. Krótko- i długookresowe skutki oraz współcześni i przyszli beneficjenci działań na polskich rynkach pracy w  interpretacjach naturalnych
3.3. Zamiast konkluzji

Spis rysunków, tabel i wykresów

Bibliografia

Źródło: http://www.ksiegarnia.difin.pl/ekonomia/18/ponowoczesny-hr-instrumentem-przeciwdzialania-bezrobociu/blazej-balewski/2532
 

Okładka (Po)nowoczesny HR instrumentem przeciwdziałania bezrobociu
reklama książki Ponowoczesny HR.. na WP
Zdjęcie reklama książki Ponowoczesny HR
Zdjęcie_2_ reklama książki Ponowoczesny HR

Dane kontaktowe

Błażej Balewski

Formularz kontaktowy
 

Realizacja: LM Internet
(c) Copyright by Błażej Balewski 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.